Liona

Wat is autisme ?

 Breaking News
  • No posts where found

werking hers1Wat is Autisme ?

Wat is Autisme nu precies. Het is een stoornis bij mensen die vaak moeilijk te bepalen is. Autisme kan op verschillende manieren en gradaties tot uitdrukking komen bij mensen. We spreken daarom vaak over een  autisme-spectrumstoornis (ASS).
Naast de  klassiek autisme stoornis reken wij vaak  Asperger en de stoornis PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) tot de ASS  Stornis.

A.S.S is een aangeboren stoornis in de hersenen bij mensen die verschillende  beperkingen kan opleveren in heel veel verschillende gradaties tijdens de levensfase van een mens.
Autisme heeft invloed op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Personen met A.S.S. zijn hun hele leven vaak afhankelijk van mensen en worden door andere mensen vaak niet begrepen wat zorgt voor een extra handicap, om in onze maatschappij te functioneren.

We doen te weinig onderzoek naar Autisme om aan te geven hoeveel Nederlanders hier last van heeft. We schatten dat 25 à 30 mensen op de 10.000 een aan autisme verwante contactstoornis heeft.

 


Dit zou betekenen dat het Nederland dan gaat om ongeveer 35.000 personen. Als wij de grenzen die bepalen of iemand wel of geen autisme heeft ruimer nemen dan loopt het aantal al snel naar de 60.000 Nederlanders of meer.
Wat zijn de kenmerken van een autisme-spectrumstoornis:
1. Beperkingen in de interactie
Deze beperkingen zijn vaak erg verschillende per persoon. Bij de bekendste vormen van autisme kan er sprake zijn van het volledig afsluiten voor contact met anderen mensen. Personen met A.S.S. zoeken dan vaak alleen gericht contact en alleen contact wanneer zijn daar zin in hebben.
Het is erg lastig om met deze mensen te communiceren.
Bij andere vormen van Autisme kan er sprake zijn van spontaan contact maken, maar valt vaak snel iets bijzonders aan het contact op.

2. Een gestoorde communicatie
Sommige mensen met A.S.S. gaat communiceren vaak heel goed af, maar we zien wel snel afwijkingen. Deze afwijkingen zijn gebrek aan begrip en aan taal.
Mensen met A.S.S. vinden het moeilijk  om met vreemden een goede gesprek te beginnen en te onderhouden. Wat vooral dat opvalt is dat ze een eigenaardige taal of woordgebruik gebruiken in hun conversatie.
De mogelijkheden voor A.S.S. patiënten om een gesprek te beginnen, te onderhouden of te begrijpen, schiet bij andere mensen vaak op onvoldoende begrip,omdat A.S.S. Patienten slecht  humor en abstract taalgebruik gebruiken.

Afdrukken
Meer in Autisme
Behandeling van autisme
Behandeling van autisme ondergaan

Als je autisme hebt is het belangrijk dat je weet dat je dit niet kunt genezen. Het is wel mogelijk...

Sluiten