Liona

Symptomen difterie bij kinderen en volwassenen

Symptomen difterie bij kinderen en volwassenen

De symptomen die bij difterie horen kunnen in de lichte vorm optreden, maar sommige mensen kunnen ook ernstige klachten hebben en het kan flinke gevolgen hebben voor de gezondheid. De symptomen die optreden zijn keelpijn, hangerig en lusteloos zijn en last hebben van koorts. Door de keelpijn kun je last krijgen bij het slikken, maar je kunt ook misselijk worden en over moeten geven. Als je last hebt van de keeldifterie dan kun je last hebben van een grijze aanslag op de amandelen en in de keelholte. Het kan zijn dat je hals opgezwollen is. Dit kan ernstig zijn en dan kan er benauwdheid op treden. Er zijn mensen die hier aan zijn overleden, omdat zij het enorm benauwd hebben en geen lucht meer kregen. Sommige mensen hebben alleen maar last van een infectie van de neus.

Difterie en infectie

Difterie is een ernstige bacteriële infectie. Als je besmet bent geraakt met de difterie dan kun je binnen twee tot vijf dagen te maken krijgen met de volgende symptomen:

  • Aantasting van de neus
  • Aantasting van de keel
  • Aantasting van de huid

Wanneer de neus is aangetast dan kun je last hebben van een bloederige of een waterachtige afscheiding uit de neus. Sommige mensen hebben last van irritaties van de neus, je kunt ook korstvorming aan de neusgaten hebben. Als je last hebt van de keel dan kan het zijn dat je last hebt van difterie, je kunt een blafhoest hebben en je kunt pijn hebben wanneer je moet slikken, eten gaat vaak moeizaam. Je kunt ook ineens heel hees zijn en een piepende of moeizame ademhaling hebben. Dit komt vaak voor wanneer de keel is aangetast en bij een vernauwing van de luchtwegen.

Er zijn ook mensen die bij de difterie last krijgen van een tijdelijke ademstilstand. Dan kan de huid nog worden aangetast dit noemen we huiddifterie. Dit komt minder vaak voor dan de keel- en neusdifterie. Je hebt bij de huiddifterie last van een pijnlijke huid, vaak een rode huid en de huid kan gezwollen zijn. Er kunnen ook zweren tevoorschijn komen die met een grijs membraam bedekt zijn. Dit wordt veroorzaakt door de infectie.

Verschil in aard van de symptomen

Het kan zijn dat de symptomen bij de een of de ander in ergere mate voorkomen. Wanneer je extra gevoelig bent kunnen symptomen in verergerde mate voorkomen. Je kunt vaak denken dat het een verkoudheid is omdat het daar veel op lijkt, maar wanneer er ook sprake is van een grijs membraam is er toch wel degelijk wat anders aan de hand en kan dat wijzen op difterie. Het is van belang dat er dan snel wordt gehandeld.

De gevolgen van difterie kunnen ernstig zijn en daarom is het van belang dat er snel wordt gehandeld en dat iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis. Andere mensen kunnen snel besmet raken dus moet diegene in quarantaine worden geplaats zodat de kans om anderen te besmetten wordt weggenomen.

Afdrukken
Meer in Difterie
Oorzaken difterie
De oorzaken van difterie

Een andere naam voor difterie is kroep. Dit wordt veroorzaakt door Corynebacteriumdiphtheriae, dit is een bacterie. De besmetting vindt plaats...

Sluiten