Liona

Symptomen bij aderverkalking

Symptomen bij aderverkalking

In het begin leidt aderverkalking niet direct tot klachten. Maar wanneer in een later stadium de bloedtoevoer niet meer goed zal lukken, of als deze zelfs helemaal stopt, kunnen er symptomen optreden. De symptomen kunnen dus heel goed variëren. In het begin zullen er geen klachten zijn, in een later stadium kan de ziekte zeer gevaarlijk zijn en kan zelfs tot de dood leiden.

Er zijn allerlei symptomen die erop kunnen duiden dat je aderverkalking hebt. Veel voorkomend is pijn op de borst of pijn in de benen. Vaak is aderverkalking een oorzaak van een ongezonde levensstijl. Maar dat hoeft niet perse. In sommige families komt het immers vaker voor en daaruit kun je concluderen dat het erfelijk is.

De meest voorkomende symptomen

Symptomen bij aderverkalkingPijn op de borst van een hartaanval of een hartinfarct zijn symptomen die erg veel voorkomen, echter is het wel zo dat deze vaak voorkomen in een vergevorderd stadium van aderverkalking. De patiënt krijgt dan een drukkende pijn op de borst. Het kan zijn dat deze pijn uitstraalt naar de armen en kaken. Daarnaast kan de patiënt duizelig en misselijk worden. Kortademigheid en angst, het verliezen van het bewustzijn en rusteloosheid zijn ook symptomen.

Een herseninfarct heeft ook bepaalde symptomen, zoals verlammingen in het gezicht. Maar ook spraakverwarring en verward denken, gezichtsverlies of tintelingen kunnen symptomen zijn. Wanneer er sprake is van aderverkalking in de benen, komt er vaak kramp in de benen als je loopt. Dat komt omdat er onvoldoende bloed naar de benen toe gaat.

De symptomen voorkomen

Aderverkalking is niet te genezen, maar dat wil niet zeggen dat het niet te behandelen is. Wanneer de symptomen optreden, kun je deze tegengaan. Aderverkalking komt vaak doordat je ongezond leeft. Daarom is het belangrijk om gezond te leven. Gezond leven houdt in dat je moet stoppen met roken en dat je gezond moet eten. Gebalanceerd en gevarieerd eten is dan ook erg belangrijk. Daarnaast is bewegen ook van belang. Wanneer dit niet helpt om de symptomen te bestrijden is de ziekte vaak al verder gevorderd. Vaak wordt er dan met medicijnen getracht om de symptomen een halt toe te brengen.

Er zijn allerlei typen medicatie die dan kunnen worden voorgeschreven. Elk medicijn kan er weer voor zorgen dat een bepaald symptoom gestopt wordt. De medicatie is er vooral op gericht om aderverkalking te behandelen, niet om het te genezen.

Wanneer medicijnen niet helpen kan een operatie nog een middel zijn om de symptomen te bestrijden en om deze zoveel mogelijk weg te nemen. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld dotteren om zodoende de aderen weer ‘schoon’ te maken. Er zijn dus allerlei middelen beschikbaar om de symptomen en de klachten tegen te gaan, welke manier helpt verschilt per situatie en dus per patiënt.

 

Afdrukken
Meer in Aderverkalking
Oorzaken van atherosclerose
Veel voorkomende oorzaak van atherosclerose

Atherosclerose is een gevolg van een ophoping op de wanden van de slagaders. Daar worden harde structuren gevormd, plaques. Deze...

Sluiten