Liona

Oorzaken van hartfalen

Oorzaken van hartfalen

Hartfalen ontstaat vaak uit meerdere factoren, het wordt daarom ook wel een complexe aandoening genoemd. Er liggen vaak meerdere oorzaken aan ten grondslag.

Belangrijkste oorzaken

Over het algemeen wordt hartfalen in de meeste gevallen veroorzaakt door een hartinfarct. Een hartinfarct zorgt er immers voor dat een gedeelte van de hartspier afsterft. Dat leidt er toe dat het hart een verminderde werking kan hebben.

Vroeger was de belangrijkste oorzaak een hoge bloeddruk, deze hoge bloeddruk was er dan voor een lange tijd. Een hoge bloeddruk zorgt er immers voor dat het hart harder zal moeten werken. De hartspier zal dan dikker en stijver worden, het bloed zal dan niet meer goed rondgepompt kunnen worden. Tegenwoordig zijn er allerlei middelen beschikbaar om de bloeddruk goed te behandelen. Dat heeft er voor gezorgd dat een hoge bloeddruk niet meer de voornaamste oorzaak van hartfalen is.

Andere oorzaken hartfalen

  • Er zijn ook andere oorzaken aan te wijzen, die voor hartfalen kunnen zorgen. Zo kun je denken aan slecht werkende hartkleppen. Slecht werkende hartkleppen kunnen onder meer een lekkende klep of een vernauwing aan de klep zijn;
  • Ook een hartritmestoornis kan tot hartfalen leiden. Wanneer er een stoornis optreedt zal het bloed minder goed door het hart worden rond gepompt;
  • Een infectie van de hartkleppen of hartspier kan er ook voor zorgen dat er hartfalen optreedt;
  • Ziekte van de hartspier;
  • Beschadiging aan het hart, door bijvoorbeeld alcohol of drugs;
  • Erfelijkheid;
  • Aangeboren hartgebreken.

Hartfalen, een geleidelijk proces

Hartfalen krijg je meestal niet van de een op de andere dag, er gaat een heel proces aan vooraf. Hartfalen is een sluipende aandoening. Zoals gezegd is hartfalen de grootste en belangrijkste oorzaak van hartfalen, er sterft dan een stukje van de hartspier af. Tegenwoordig zijn de medische middelen dusdanig goed dat een hartinfarct niet dodelijk hoeft te zijn. Maar dat zorgt er dus ook voor dat meer mensen te maken krijgen met hartfalen.

In België treedt steeds meer vergrijzing op. Dat zorgt er voor dat het aantal patiënten dat hartfalen heeft, steeds meer oploopt. Een hoge bloeddruk zorgt immers ook voor hartfalen en oude mensen krijgen nu eenmaal vaak te maken met een hoge bloeddruk.

Een ongezonde levensstijl kan er ook voor zorgen dat hartfalen je lichaam binnen ‘sluipt’. Wanneer je veel vet eet, rookt en alcohol drinkt vergroot je de kans op hartfalen. Deze slechte gewoonten zorgen niet alleen voor een hoge bloeddruk, dat leidt weer tot hartfalen, maar kunnen ook nog eens zorgen voor slagaderverkalking. Slagaderverkalking kan op haar beurt weer zorgen voor hartklachten.

Oorzaak vaststellen

Wanneer je symptomen van hartfalen bij jezelf herkent, doe je er goed aan om een arts te bezoeken. Een arts kan dan aan de hand van een onderzoek bekijken of je hartfalen hebt. Een arts zal dan onder meer naar je hart en je longen luisteren, ook zal hij je bloeddruk meten. Wanneer een arts dit heeft gedaan, zal de arts bepalen of je doorverwezen moet worden naar een cardioloog. Een cardioloog kan dan eventueel een behandeling voor je starten.

Afdrukken
Meer in Hartfalen
Behandeling hartfalen
Behandeling bij hartfalen

Hartfalen is niet helemaal te genezen daarom wordt hartfalen behandeld. De behandeling is erop gericht om de klachten van een...

Sluiten