Liona

Oorzaken van bloedarmoede

Oorzaken van bloedarmoede

Bloedarmoede kan ernstige gevolgen hebben. Zo kunnen er allerlei complicaties optreden, die zelfs kunnen leiden tot de dood. Daarom is het belangrijk om bloedarmoede in een vroeg stadium te herkennen zodat direct een arts kan worden geraadpleegd. Als een arts een bloedonderzoek heeft gedaan, dan kan er worden geconstateerd of het daadwerkelijk om bloedarmoede gaat. Ook kan de arts dan bepalen hoe heftig de bloedarmoede is en welke behandeling ingezet moet worden. Er kan dan gekozen worden voor allerlei soorten behandeling, van medicatie tot aan een ingreep.

Er zijn allerlei oorzaken die ten grondslag liggen aan bloedarmoede, het is daarom belangrijk om deze zo snel mogelijk te herkennen om zodoende een behandeling te kunnen starten.

De oorzaken van bloedarmoede

  • Een tekort aan vitamine B12, ook wel foliumzuur genoemd, treedt op als je voor langere tijd geen dierlijke producten eet. Ook kan het zijn dat je een opnamestoornis hebt. Dit kan leiden tot bloedarmoede;
  • Een tekort aan ijzer is een veel voorkomende oorzaak. IJzer tekort kan ontstaan doordat er te weinig voeding wordt gegeten of als de voeding slecht is. Ook kan er ijzer tekort optreden bij bijvoorbeeld een menstruatie, dan is er sprake van hevig bloedverlies;
  • Zoals eerder genoemd kan menstrueel bloeden een oorzaak zijn van bloedarmoede. Ook is het mogelijk dat een wond (na een operatie of ongeval) flink bloedt. Je verliest dan binnen korte tijd veel bloed, dat kan dus bloedarmoede opleveren, het is mogelijk dat er dan een bloedtransfusie noodzakelijk is;
  • Een erfelijke afwijking, bijvoorbeeld coeliakie, kan er voor zorgen dat er bloedarmoede optreedt;
  • Ook een chronische ziekte, ontsteking of infectie kan een oorzaak van bloedarmoede zijn.

Een verhoogde afbraak

Ook doordat er rode bloedcellen sneller afbreken dan normaal kan er bloedarmoede optreden. Normaal gesproken leeft een rode bloedcel ongeveer 120 dagen. Door hemolytische anemie is deze levensduur korter. Het beenmerg kan het tempo niet bijbenen, het beenmerg moet immers rode bloedcellen aanmaken. Daardoor ontstaat er dus een tekort. Het kan ontstaan door bijvoorbeeld erfelijkheid (sikkelcelziekte en thalassemie). Maar het kan ook ontstaan doordat er een tekort is aan een bepaald eiwit.

De oorzaken tegengaan

Het is lastig om oorzaken van bloedarmoede tegen te gaan. Echter zijn er wel oorzaken die je kunt voorkomen, zoals het tekort aan ijzer en aan vitamine B12. Je kunt er dan voor zorgen dat je meer ijzer en vitamine B12 via de voeding binnenkrijgt. Als je last hebt van een opnamestoornis kunnen bijvoorbeeld injecties een uitkomst zijn. Aan hevig menstrueel bloeden is vaak weinig te doen, wel kan er een anticonceptiepil genomen worden maar deze kan bijwerkingen geven (niet bij elke vrouw).

Ook een chronische ziekte of een erfelijkheid is lastig te bestrijden. Wanneer je denkt dat er sprake is van bloedarmoede zal direct een arts moeten worden geraadpleegd, deze kan dan aan de hand van bloedonderzoek de ernst bepalen en waar nodig een behandeling starten.

Afdrukken
Meer in Bloedarmoede of anemie
Complicaties bloedarmoede
Welke complicaties brengen bloedarmoede teweeg?

Bloedanemie kan voorkomen als er te weinig ijzer in het bloed zit. Maar ook als er in een bepaalde situatie...

Sluiten