Liona

Oorzaak van autisme ontdekken

Oorzaak van autisme ontdekken

Als je werkt met mensen met autisme dan is het goed als je de oorzaken ook kunt herkennen en hier wat meer over weet. Maar helaas is er nog niet zoveel bekend over de oorzaken van autisme. Het is wel duidelijk dat het gaat over een neurobiologische stoornis. Het gaat over een probleem in de hersenen op het gebied van informatieverwerking. Verder is het bekend dat er erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij de oorzaken van autisme. Doordat er afwijkingen zijn in de hersenen kan dat ertoe leiden dat er verstandelijke, sociale en gedragsproblemen ontstaan. Dit geeft ook een aantal risico’s. Deze risico’s hebben te maken met de leeftijd, het geslacht, individuele kwetsbaarheid maar ook met de omgeving.

Weetjes over en oorzaken van autisme

Autisme bij kinderen ontdekken

 • Jongens hebben vaker last van autisme dan meisjes, namelijk vier keer zo vaak.
 • Als meisjes de diagnose autisme krijgen dan zijn ze vaak minder intelligent dan de jongens.
 • Erfelijkheid speelt een rol bij autisme. Als je een tweeling krijgt en de een heeft autisme dan is er een kans van 91% dat de ander ook autisme heeft. De broertjes en de zusjes hebben 20 tot 60 keer meer kans om autisme te krijgen.
 • Het is niet duidelijk hoe autisme doorgegeven wordt door middel van erfelijk materiaal.
 • Bij kinderen met autisme is het hoofd vaak groter, bij 25%. De hersenen zijn dan ook vaak groter. Maar niet alle delen van de hersenen zijn hierdoor vanzelfsprekend groter.
 • De informatie bij mensen met autisme wordt niet zo snel verwerkt. Dit komt door een stoornis in de hersenen, ze zijn vaak ook minder effectief.
 • De kinderen die autisme hebben, hebben vaak meer complicaties rondom de geboorte. Maar ze zijn niet anders dan broertjes en zusjes die geen autisme hebben.
 • Autisme wordt bij 10% van de mensen veroorzaakt door een lichamelijke aandoening.
 • Wanneer er sprake is van autisme dan komt er vaker epilepsie voor bij deze groep.
 • Er vaak wordt gedacht dat mensen die een inenting tegen mazelen, bof of rode hond krijgen kans hebben op autisme? Maar dit is niet waar!
 • Het is niet bekend dat autisme in bepaalde culturen vaker voorkomt en waarom dit dan zo is.
 • De invloed van de omgeving bij mensen met autisme is klein als het gaat over de oorzaak. De erfelijkheid speelt hierin wel een rol. Als een van de ouders autisme heeft is de kans aanwezig dat de kinderen het ook hebben. Als beide ouders autisme hebben dan is de kans nog groter dat de kinderen het hebben.
 • De diagnose van autisme kan snel vastgesteld worden. Als je als ouder autisme hebt dan herken je het vaak al van jongs af aan bij je kind(eren), dit kan dan worden besproken met de arts en onderzocht worden. Er kan dan een behandeling worden gestart thuis en school zodat er zo goed mogelijk wordt gereageerd en er routine en regelmaat zijn.
 • Vroeger dachten mensen dat als je je kinderen niet goed op zou voeden dat ze dan autisme kregen. Maar dat is niet waar.
 • Kinderen met autisme kunnen soms goed contact hebben met andere kinderen en samen spelen, maar er zijn ook kinderen met autisme die liever alleen zijn en niet samen kunnen spelen. Het is heel wisselend hoe kinderen met autisme zijn, je kunt niet zeggen dat alle kinderen met autisme hetzelfde zijn, of hetzelfde reageren, ze hebben allemaal een eigen gebruiksaanwijzing. Dit maakt het ook erg moeilijk voor de omgeving om er mee om te gaan.

Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar autisme, er komen steeds meer feiten naar voren over de oorzaken van autisme. Helaas is er momenteel nog niet zoveel over bekend, maar men blijft het onderzoeken.

Afdrukken
Meer in Autisme
Autisme vaststellen bij volwassenen
Autisme vaststellen bij volwassenen

Bij kinderen kan autisme al vroeg worden vastgesteld, maar ook bij volwassenen kun je autisme vaststellen. Je ziet als ouder...

Sluiten