Liona

Mammografie laten maken

Mammografie laten maken

Als er een vermoeden is van borstkanker dan kun je een mammografie laten maken. Het wordt eens per twee jaar gedaan bij vrouwen vanaf vijftig jaar om borstkanker vroegtijdig op te kunnen sporen. Bij een mammografie worden er foto’s van de borsten gemaakt, het gaat over een röntgenfoto. Een andere naam voor de handeling is een mammogram.

Wat gebeurt er tijdens een mammografie?

Er wordt bij een mammografie een foto gemaakt van de borsten. De borsten worden om de beurt tussen twee platen gelegd en daarna worden zij als het ware platgedrukt. De borsten moeten zo plat mogelijk zijn zodat de kwaliteit van de foto’s beter is. Het is geen pretje om een mammografie te laten maken, sommige vrouwen geven zelfs aan dat het erg pijnlijk is. Maar je kunt er wel vroegtijdig mee ontdekken of dat er sprake is van borstkanker.

Wanneer doe je een mammografie?

Het beste kan de mammografie een week nadat de menstruatie is geweest worden gedaan. De borsten zijn dan niet zo gespannen en dan is de pijn bij de mammografie ook wat minder. Veel vrouwen wachten dit moment dan ook af zodat zij er minder pijn van hebben. Als je al eens een mammografie hebt laten maken dan weet je wat je te wachten staat en als je vindt dat je destijds veel pijn hebt gehad dan kun je, met deze wetenschap, een week nadat je menstruatie is geweest het beste een mammografie laten maken.

  • Een mammografie wordt meestal om de twee jaar gemaakt.
  • Het is een onderzoek dat gratis uit wordt gevoerd.
  • Het doel van de mammografie is borstkanker vroegtijdig opsporen.
  • Op de mammografie kun je verdachte plekjes zien. Als men dit ziet dan kan er verder onderzoek worden gedaan.
  • Andere onderzoeken die na de mammografie gedaan kunnen worden zijn een echografie en een weefselonderzoek. Er wordt dan een punctie gedaan. Dit kan ook onder lokale verdoving en dan wordt er een stukje borstweefsel weggehaald en dat wordt nader bekeken om te kijken of dat het over borstkanker gaat.

Als er een verdacht plekje te zien is, wil dat niet meteen zeggen dat iemand borstkanker heeft. Dit wordt natuurlijk wel meteen onderzocht,  als uit de onderzoeken niets naar voren komt dan blijf je tijdelijk onder controle in het ziekenhuis en wanneer alles dan na een jaar in orde is kun je weer gewoon mee doen aan de onderzoeken die elke twee jaar plaatsvinden. Hoe gaat dat in bvb. Nederland in zijn werk?

  • Je krijgt een brief thuis wanneer je een mammografie kunt laten maken.
  • Ben je dan verhinderd? Dan dien je dat door te geven en kun je een nieuwe afspraak maken.
  • Als je de mammografie hebt laten maken, dan krijg je na een aantal weken de uitslag toegestuurd per post. Wanneer er verder onderzoek nodig is dan krijg je hier ook bericht over en vindt verder onderzoek plaats in het ziekenhuis.
Afdrukken
Meer in Borstkanker
Borstreconstructie
Borstreconstructie ondergaan

Het kan zijn dat je na een borstkanker operatie een borstreconstructie moet ondergaan. Als je een gezonde borst hebt dan...

Sluiten