Liona

Het verloop van dementie

In het begin is dementie voor mensen erg pijnlijk, ook voor de omgeving. Iemand die dementie heeft merkt zelf ook dat hij langzaam dingen vergeet en hier geen grip meer op heeft. Onmacht en boosheid zijn veelvoorkomende gevoelens in deze situatie, maar hoe gaat het verder?

•              Het aantal klachten blijft toenemen;

•              Mensen overlijden uiteindelijk aan de gevolgen van dementie;

•              Gemiddeld duurt het proces van het krijgen van dementie tot aan overlijden acht jaar;

•              Er is momenteel geen manier van genezen gevonden;

•              De ziekte kan vertraagd worden met medicatie;

•              Er kunnen een aantal symptomen van dementie worden bestreden met medicatie;

•              Er is helaas geen sprake van genezing;

•              Goede verzorging en begeleiding voor mensen met dementie is van groot belang.

Wist je dat… over dementie

•              Dementie wordt gezien als een ouderdomsziekte;

•              Veel mensen van boven de 65 jaar krijgen te maken met dementie (jonger kan ook);

•              De kans dat je te maken krijgt met dementie is 20%;

•              Als je ouder wordt heb je meer kans op dementie;

•              10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie, 20% van de mensen boven de 80 jaar en 40% van de mensen boven de 90 jaar hebben last van dementie;

•              De komende tijd komt er veel vergrijzing aan. Het aantal mensen met dementie zal toenemen;

•              In 2050 denkt men dat er ongeveer een half miljoen mensen is met dementie;

•              In Nederland neemt het aantal mensen met deze ziekte toe met een cijfer van 68% tot in 2030.

Zoals je kunt zien is er de komende tijd veel aandacht nodig voor deze mensen net als dat er veel onderzoek gedaan zal worden om te kijken hoe symptomen verder afgeremd kunnen worden zodat deze mensen geholpen kunnen worden en/of om de kwaliteit van leven sterk te verbeteren.

Afdrukken