Liona

Hersentumor

Hersentumor is een vervelende aandoening. Bij kinderen komt het maar zelden voor. Wanneer het over hersentumoren gaat dan gaat het over tumoren van het centraal zenuwstelsel. Ook tumoren die zich in het ruggenmerg bevinden horen hier bij. In Nederland krijgen 120 kinderen per jaar een tumor van het centraal zenuwstelsel. Er bestaan veel soorten hersentumoren, ook bij kinderen. De behandeling ziet er bij iedere hersentumor ook weer anders uit. Er wordt altijd een indeling gemaakt in gradering wanneer het over een hersentumor gaat.

  • Gradering van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), deze gradatie is van I tot en met IV. Bij graad I en II gaat het over tumoren die zich rustig gedragen, maar III en IV gedragen zich agressief. Deze groeien door en kunnen zich uitzaaien. De tumoren van graad I en II worden goedaardig genoemd en de tumoren van III en IV worden kwaadaardig genoemd.
  • De tumoren worden ook wel eens ingedeeld op de plaats waar zij zich bevinden. Er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen de grote en de kleine hersenen. De grote en kleine hersenen worden verdeeld door middel van een vlies, dit wordt wel eens een tentdak genoemd. Boven dit dak liggen de grote hersenen, de kleine hersenen liggen er onder. Als kinderen een tumor hebben dan bevindt deze zich vaak onder het tentdak. Soms bevinden de tumoren zich in het ruggenmerg. Door middel van een MRI scan is de tumor vaak het beste te zien en soms ook met een CT scan. De neuroradioloog zal de foto’s beoordelen.
  • Tumoren kunnen ook verdeeld worden in diverse soorten weefseltypen. Dit wordt onder de microscoop bekeken.

Hersentumoren bij kinderen

Bij kinderen komen hersentumoren niet zo vaak voor. Maar als het optreedt, is er vaak sprake van een verhoging van de druk in de hersenen. De doorstromingen van het hersenvocht wordt dan verhinderd. De druk in het hoofd zal hierdoor stijgen en kinderen hebben dan hoofdpijn, maar kunnen ook misselijk zijn en moeten braken. Zeker in de ochtend hebben zij hier vaak last van. Dit is bij volwassenen vaak beter te merken dan bij kinderen.

Bij kinderen zijn het vaak wisselende perioden van braken en daar kunnen perioden van dagen tot weken tussen zitten. Heel jonge kinderen zijn in het begin vaak prikkelbaar en onrustig en verder merk je niets aan hen. Maar als de hoge hersendruk toe gaat nemen dan zul je ook andere klachten merken zoals problemen met het gezichtsvermogen of met het bewustzijn.

  • Ligt de tumor in of bij de kleine hersenen? Dan kunnen er evenwichtsproblemen ontstaan.
  • Kinderen kunnen de benen wijder uit elkaar plaatsen als zij lopen en ze hebben de neiging om te vallen.
  • De coördinatie bij kinderen kan verstoord zijn als zij bewegen.
  • Zit de tumor tegen de achterzijde van de hersenstam of er in? Dan kunnen de hersenzenuwen niet goed functioneren. Het kan zijn dat een kind het hoofd scheef gaat houden.
  • Als een tumor in of tegen het ruggenmerk ligt, dan kan het leiden tot verzwakking van de functies van armen en benen. Het kan ook zijn dat iemand minder gevoel heeft of pijn krijgt in de armen en benen. Het kan zijn dat de functie van de blaas en de darmen worden verstoord, maar dat is niet altijd het geval.