Liona

Hersendood

Wanneer er wordt gesproken over hersendood dan is iemand zeer diep in een coma. De hersenfuncties vallen dan allemaal uit. Als je hersendood bent dan adem je ook niet meer zelfstandig. Een oplossing hiervoor is dat de ademhaling kunstmatig wordt geregeld. Het hart blijft pompen omdat er medicatie wordt gegeven. Wanneer iemand geen beademing meer krijgt en ook geen medicatie meer krijgt, dan zal het overlijden erg snel plaatsvinden. Dit komt omdat de hersenen niet meer functioneren en dan wordt er niets meer aangestuurd. Als je hersendood bent, wordt er wel eens gezegd dat het zinloos is om deze mensen te behandelen. Steeds meer mensen zijn het hier mee eens want je hersenfuncties werken niet meer en dit blijft zo. De hersenfuncties zullen het na verloop van tijd ook niet meer gaan doen, ze kunnen je alleen met medicijnen en beademing in leven houden en wanneer dat wordt gestopt, zal het overlijden snel zijn. Er kan niet zomaar worden gezegd dat iemand hersendood is, daar zijn vaste procedures voor.

Overlijden en hersendood

Er is een verschil tussen overlijden en hersendood. Bij overlijden werkt er helemaal niets meer, bij hersendood wordt iemand beademd en kan het hart aan de gang worden gehouden met medicatie. Het bloed kan in de fase van hersendood de hersenen niet meer bereiken. Sommige mensen willen iemand die hersendood is blijven behandelen, maar na verloop van tijd zien zij zelf in dat er geen verbetering, verandering optreedt. Het is moeilijk om iemand te zien liggen aan de beademing e.d. terwijl je weet dat er niets meer aan te doen is, dat er geen vervolg van een normaal leven meer bestaat. Afscheid nemen is zwaar en dat is voor veel mensen ook de reden dat zij iemand die hersendood is nog even in leven willen laten om rustig afscheid te kunnen nemen. Maar het is wel van belang dat zij weten dat hersendood niet meer te genezen is en dat het overlijden snel in zicht komt wanneer de medicatie en beademing worden gestopt.

Orgaan- en weefseldonatie bij hersendood

De hersenen hebben we nodig, alle lichaamsfuncties worden er door aangestuurd, maar wanneer je hersendood bent, is dat proces komen te vervallen. De beademing wordt overgenomen. Dit is van korte duur, maar in die periode dat het kan, kunnen de organen wel getransplanteerd worden. Niet iedereen wil dit, maar wanneer iemand donor is, is dit wel de tijd om de organen over te plaatsen zodat iemand anders er nog mee geholpen is.

Een hersendoodprotocol

Hersendood mag niet zomaar worden vastgesteld, dit wordt gedaan aan de hand van het hersendoodprotocol. Ziekenhuizen moeten dit protocol gebruiken en daar staan de stappen in die doorlopen moeten worden wanneer iemand hersendood is. Op deze manier kan hersendood vast worden gesteld en er moeten ook onderzoeken worden gedaan om het officieel vast te kunnen stellen. Als de hersenbeschadiging niet meer te behandelen is en de dood tot gevolg heeft dan mag iemand hersendood worden verklaard. Ook wanneer de hersenstamreflexen niet meer aanwezig zijn en wanneer het bewustzijn weg is, mag iemand hersendood worden verklaard. Als iemand hersendood wordt verklaard, dan is dat ook het moment van overlijden dat vastgesteld wordt.

Afdrukken