Liona

Hartfalen

Als er onvoldoende bloed door het lichaam kan worden gepompt door het hart, treedt er hartfalen op. Daardoor zal vocht zich ophopen in je benen, longen en andere weefsels in je lichaam. Er zijn een aantal symptomen die kunnen duiden op hartfalen. Maar wat zijn eigenlijk de oorzaken van hartfalen en welke factoren zorgen voor een extra risico?

Wanneer je te maken krijgt met hartfalen dan moet direct een arts worden geraadpleegd. Aan de hand van onderzoek kan een arts dan beslissen welke behandeling er gestart zal moeten worden, zo kan hartfalen zo snel mogelijk bestreden worden.
Oorzaken van hartfalen

Wanneer er letsel is ontstaan aan het hart, bijvoorbeeld door een hartaanval kan er hartfalen ontwikkeld worden. Er zijn een aantal zaken die voor letsel aan het hart zorgen. Zoals gezegd kan een hartaanval letsel opleveren, maar ook spanning aan het hart of een zieke hartklep. Er zijn een aantal veelvoorkomende oorzaken van hartfalen te noemen. Zo kan een aandoening van de kransslagaders voor hartfalen zorgen, maar ook een hartklepaandoening of een aangeboren hartafwijking kan voor hartfalen zorgen. Ook een vergroot hart, een infectie aan de binnenwand of van het hart of van de hartspier en diabetes zijn oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan hartfalen.
Symptomen van hartfalen

Er zijn een aantal symptomen van hartfalen te noemen, maar deze hoeven niet altijd duidelijk naar voren te treden. In een hele vroege fase van hartfalen hoeven patiënten helemaal geen last te hebben van deze symptomen. Er zijn ook mensen die bepaalde symptomen afdoen als gevolg van ouderdom.

Maar er kunnen ook duidelijke symptomen naar voren komen die kunnen wijzen op hartfalen. Het hart zal dan niet op een goede manier bloed door je lichaam heen kunnen pompen. Zo kunnen bepaalde organen niet goed van bloed worden voorzien, hierdoor kunnen een aantal symptomen optreden:

Vermoeidheid;
Kortademigheid;
Opgezwollen voeten en benen;
Hoest met slijm;
Verwardheid;
Plassen tijdens het slapen;
Slaapproblemen;
Geheugen dat is aangetast.

Risicofactoren hartaanval

Sommige mensen hebben door bepaalde factoren een grotere kans op hartfalen dan andere mensen. Het is onmogelijk om te zeggen of je hartfalen krijgt, maar er zijn wel een aantal risicofactoren bekend die voor een grote kans op hartfalen zorgen. Wanneer je je bewust bent van de risicofactoren kun je op tijd een arts inschakelen. Dat is erg belangrijk. Er kan dan vroeg een behandeling worden gestart om zodoende hartfalen te bestrijden.

Wanneer je een hoge bloeddruk hebt, of je hebt een hartaanval gehad dan kan dit worden geschaard onder de risicofactoren. Ook abnormale hartkleppen, een familiegeschiedenis van hartaandoeningen, ongewone hartkleppen en diabetes zorgen voor een grotere kans op hartfalen. Voor bepaalde factoren, bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, geldt dat je hier zelf een soort van ‘controle’ op uit kunt oefenen.