Liona

De symptomen die optreden bij dementie

Wanneer er sprake is van dementie zijn er de bekende symptomen die bij mensen optreden. Deze kunnen in fasen worden verdeeld en worden hier nader toegelicht.Bij dementie gaat het eigenlijk over twee fasen. Bij de eerste fase komen de eerste symptomen van dementie naar voren bij mensen. Dit is vaak de meest pijnlijke situatie voor zowel diegene die dementie heeft als voor de omgeving. Het meest heftige is dat in deze fase iemand heel goed beseft wat er gaande is en daarom ook merkt dat hij of zij minder weet dan voorheen of minder goed kan organiseren. Het is belangrijk dat hier tijd en aandacht aan wordt besteed. Er kan niet zoveel aan het geheugen worden gedaan maar men is bezig om een geheugenpil te ontwikkelen zodat dit mensen kan helpen. Mensen met dementie vinden het lastig om te verwoorden wat ze meemaken, maar ze merken heel goed dat er wat is en dat het zo niet goed gaat. Ze merken dat ze steeds meer in moeten leveren. In het beginnen hebben zij te maken met geheugenstoornissen. Later weten zij niet meer goed wie zij zelf zijn, de oriëntatie bij zowel de tijd, plaats als persoon is verdwenen en ze hebben last van een aandoening die bij dementie kan horen:

•              Apraxie

•              Stoornis in de executieve functies

•              Afasie

•              Agnosie

•              Stoornis in de aandacht

Dit zijn allemaal symptomen die horen bij de eerste fase, dit is als het ware nog maar het begin. Het kan allemaal heel snel gaan, maar het kan ook even duren voordat de nieuwe symptomen optreden. De omgeving zal soms denken dat het nu weer goed gaat, maar vaak is dat maar tijdelijk. Als je eenmaal in de tweede fase aankomt dan kan het erg snel gaan. Mensen met dementie gaan vaak persevereren. Dit wil zeggen dat ze steeds hetzelfde gaan herhalen zowel in praten als bewegingen. Ze kunnen ook confabuleren. Dit wil zeggen dat ze fantasieverhalen vertellen om de lege plekken op te vullen. Dit kan voor de omgeving ook erg verwarrend zijn zeker wanneer je het de eerste keer meemaakt.

Symptomen tweede fase van dementie

Bij de tweede fase van dementie horen nog meer symptomen. Mensen met dementie kunnen dan ineens een heel erge verzamelzucht krijgen en ze willen niets weggooien. Daarnaast kunnen ze erg achterdochtig worden en mensen beschuldigen van iets wat zij kwijt zijn. Ze hebben vaak last van stemmingswisselingen en dat kan voor de omgeving ook moeilijk zijn. Je weet nooit hoe je iemand met dementie aantreft. Diegene kan vrolijk zijn maar ook ineens omslaan. Mensen met dementie kunnen last hebben van hallucinaties. Er kan ook sprake zijn van denkstoornissen en gedragsstoornissen. Zij kunnen ineens erg agressief zijn, dat kan uit het niets komen. Ook dat is voor de omgeving erg vreemd en vaak ook droevig om zomaar mee te maken. Als je te maken krijgt met persoonlijkheidsveranderingen dan kan dat ook erg confronterend zijn. Je kent iemand op een bepaalde manier en die persoon is ineens een heel ander persoon geworden. Mensen met dementie kunnen ook heel erg verwijzen naar het verleden en over het verleden blijven praten. Je hoort misschien veel verhalen van vroeger die je nog nooit hebt gehoord. Je kunt er dan gewoon vragen over stellen die zij zullen beantwoorden. De belangrijkste symptomen op een rijtje:

•              Veel gaan verzamelen

•              Mensen zomaar beschuldigen en achterdochtig zijn

•              Wisselingen van stemmingen

•              Stoornissen in het denken

•              Gedragsstoornissen

•              Veranderingen in de persoonlijkheid

•              Veel praten over het verleden

Afdrukken
Meer in Dementie
Het verloop van dementie

In het begin is dementie voor mensen erg pijnlijk, ook voor de omgeving. Iemand die dementie heeft merkt zelf ook...

Sluiten