Liona

Complicaties die optreden bij epilepsie

Als je epilepsie hebt kan het zijn dat je ook te maken krijgt met complicaties. Je kunt je namelijk ernstig verwonden als je gevallen bent tijdens een epilepsie aanval. Maar er zijn ook complicaties die bij epilepsie horen en die hiermee rechtstreeks zijn verbonden.

Epilepsie en zwangerschap

Wanneer je zwanger bent en je krijgt epileptische aanvallen, dan kan dat gevaarlijk zijn voor zowel de moeder als de baby. Er zijn ook medicijnen die een groter risico geven voor je baby. Mensen die een kindje willen en lijden aan epilepsie moeten eerst in gesprek gaan met de arts om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn. Het kan nodig zijn dat je als je zwanger wilt worden dat je gaat veranderen van medicatie. Dit kan dan tijdelijk zijn, maar het is wel van belang dat het met een arts wordt besproken omdat deze in kan schatten wat de risico’s zijn en hoe het op de meest verantwoorde manier kan, met welke medicatie en welke begeleiding. Bij de zwangerschap is epilepsie altijd een risico. De baby kan zich bijvoorbeeld minder goed ontwikkelen of problemen hebben met de gezondheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn ook genoeg vrouwen die epilepsie hebben en waarbij de zwangerschap goed verloopt.

Vijf minuten bewustzijn verloren?

Als er wordt gesproken over status epilepticus dan gaat het over een toestand die bij epilepsie hoort waarbij je al meer dan vijf minuten buiten bewustzijn bent. Het kan ook betekenen dat je frequent terugkerende aanvallen krijgt. Je komt niet bij bewustzijn en dat kan gevaarlijk zijn. Het kan namelijk leiden tot permanente hersenschade. Er zijn ook mensen die hier aan overlijden wanneer zij niet tijdig weer bij bewustzijn komen. Het is belangrijk dat er dan meteen een arts bij wordt gehaald.

Complicaties epilepsie

Er zijn nog meer complicaties die bij epilepsie op kunnen treden. Ze hebben niet altijd met de gezondheid te maken. Mensen die lijden aan epilepsie kunnen zoveel aanvallen hebben dat ze niet alleen mogen leven, de zelfstandigheid raakt hierdoor in het gedrang en ze moeten begeleid wonen. Er zijn bijvoorbeeld dingen die iemand met epilepsie niet mag doen omdat dat meer kans geeft op aanvallen. Voor het autorijden zijn er wettelijke regels opgesteld voor mensen met epilepsie, bij andere activiteiten niet. Maar of iemand met epilepsie auto mag rijden of niet wordt bepaald door de mate van epilepsie. Het ligt ook aan het type rijbewijs dat iemand wil halen en hoe vaak iemand aanvallen heeft. Epilepsie is iets persoonlijks, iedereen heeft een eigen vorm, een eigen type. Aan de hand daarvan wordt bepaald wat iemand wel en niet mag.

Epilepsie een vervelende aandoening?

Epilepsie wordt door mensen die het hebben als vervelend gezien. Waarom?

•              Ze kunnen zomaar een aanval krijgen

•              Ze kunnen zich verwonden bij een aanval

•              Anderen zien dat zij een aanval krijgen en diegene met epilepsie krijgt er zelf niets van mee.

•              Er zijn beperkingen bij activiteiten waarbij aanvallen opgewekt kunnen worden

•              Je moet altijd op je hoede zijn dat je een aanval kunt krijgen

•              Mensen in de omgeving dienen te weten dat je epilepsie hebt zodat zij hier naar kunnen handelen.

Afdrukken
Meer in Epilepsie
Een goede behandeling van epilepsie

Epilepsie kan worden behandeld, maar er moet wel bij worden gezegd dat de oorzaak vaak niet weggenomen kan worden. De...

Sluiten