Liona

Complicaties van atherosclerose

Complicaties van atherosclerose

Atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd, zorgt voor vernauwde slagaderen die op een gegeven moment zelfs helemaal verstopt kunnen raken. Daardoor kunnen er allerlei complicaties ontstaan. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de plek waar de plaque zich heeft gevestigd, er kunnen een aantal complicaties optreden:

  • Er bestaat een kans dat een bloedvat wordt afgesloten door een bloedstolsel, een thrombi. Dat kan er toe leiden dat er zowel bloed- als zuurstoftekort op zal treden. Dat gebeurt dan in het voorzieningsgebied van het bloedvat. De benaming voor deze complicatie is een hartinfarct;
  • Een andere complicatie is een chronische vernauwing van het lumen van een bloedvat;
  • Het kan ook gebeuren dat een bloedvat wordt verwijd. Dat komt doordat de vaatwand erg zwak is geworden door atherosclerose. Heftige bloedingen kunnen dan een gevolg zijn, het bloedvat kan scheuren;
  • Wanneer er op de plek van een plaque zich een thrombi heeft gevormd, kan deze losschieten. Dit kan een embolus gaan vormen, deze kan door schieten naar een ander bloedvat. Dit kan leiden tot het afsluiten van de hersenen of een infarct aan het hart of de hersenen veroorzaken.

Complicaties aan hart, hersenen en been

Door aderverkalking slibben de bloedvaten van het hart dicht. Dat kan er voor zorgen dat de pompfunctie van het hart niet goed meer is. Bloed zal dan minder goed en snel door het lichaam heen worden gestuurd, dit kan leiden tot hartfalen. Ook de hersenen kunnen worden aangetast door aderverkalking. Atherosclerose kan er voor zorgen dat er in de hersenen een bloedvat vernauwd raakt of dichtslibt. Een gevolg daarvan kan een TIA zijn. Een TIA kan er voor zorgen dat je halfzijdig verlamd wordt, of dat een deel van je gezichtsveld uitvalt.

Ook spraakstoornissen zijn een gevolg van een TIA. De symptomen zijn binnen een dag weer verdwenen. Een TIA leidt meestal tot een beroerte. Ook kan atherosclerose het been aantasten. Doordat er in de slagaders van het been een plaque is gevormd kan de wand verharden en wordt daardoor de bloedaanvoer naar de benen flink afgeremd. Dat zorgt er voor dat er perifeer arterieel vaatlijden optreedt. Dat kan zich gaan uiten in claudicatio intermittens of etalagebenen. Als je dan gaat lopen kan je pijn krijgen op verschillende plekken in het been. Door rust te nemen kan deze pijn verdwijnen.

Complicaties voorkomen

Aderverkalking bewegenWanneer je te maken hebt met atherosclerose, wil je uiteraard deze complicaties proberen te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk om tijdig in te grijpen. Belangrijk is dan om je levensstijl te veranderen, je moet immers gezond gaan leven. Dat wil zeggen dat je gezond en gevarieerd moet gaan eten. Bewegen is erg belangrijk en ook stoppen met roken is een noodzaak. Je levensstijl veranderen is dus al een belangrijke stap.

Wanneer dit niet genoeg is om atherosclerose tegen te gaan, kun je medicijnen nemen. Deze medicijnen kunnen bepaalde symptomen stoppen. Als dit nog niet genoeg is, is een operatie ook mogelijk. Er zijn verschillende operaties waar dan voor gekozen kan worden. Voor welke operatie zal worden gekozen, hangt af van de situatie van de patiënt.

 

Afdrukken
Meer in Aderverkalking
Voorkomen van aderverkalking
Aderverkalking kun je behandelen

Aderverkalking kan behandeld worden, maar valt niet te genezen. Een goede behandeling kan er voor zorgen dat de ziekte vertraagd...

Sluiten