Liona

Coma en vegetatieve toestand

Bij een coma wordt er een onderscheid gemaakt tussen coma en vegetatieve toestand. Je raakt in een coma wanneer je hersenen beschadigd zijn. Je raakt je bewustzijn kwijt en het kan dan erg snel gaan. Iemand die in een coma is, zal zijn ogen niet openen. Hij kan ook niet spreken en wanneer je vraagt iets te doen, zal diegene hier niet op reageren. Zelfs de ogen openen zal niet meer kunnen omdat het bij diegene niet binnenkomt (vanwege de beschadiging aan de hersenen). Het lijkt veel op slapen, maar er is wel een duidelijk verschil. Als iemand in een coma is dan kan diegene niet gewekt worden.

Er kan gesproken worden over een langdurige coma, daar wordt over gesproken na een maand. De toestand van de patiënt is dan niet veranderd en blijft stabiel. Hierbij blijven de ogen ook dicht en het is vaak wel zo dat de ademhaling weer normaal wordt. Als iemand in coma is kan diegene na een paar weken weer de ogen zelf openen, vaak is het als eerste een reactie op pijn en dan lukt het ook wanneer je vraagt om de ogen te openen (spontaan en aan de hand van een opdracht).

Wat is vegetatieve toestand?

Bij een coma kan er ook worden gesproken over de vegetatieve toestand. Hiervan wordt gesproken als de motorische reactie niet beter wordt. Iemand kan geen opdrachten uitvoeren en ook wordt er niet gesproken, geen woorden en geen zinnen. De ogen zijn bij de vegetatieve toestand wel open, bij een langdurige coma niet. Dit kan jaren duren. Mensen die niet langer dan zes maanden in een vegetatieve toestand verkeren, kunnen behandeld worden. In Nederland zijn er een paar plaatsen waar mensen met een vegetatieve toestand terecht kunnen. Er wordt maar aan één ding gewerkt en dat is zorgen dat deze mensen weer helemaal bij bewustzijn komen, ook op een zo hoog mogelijk niveau functioneren staat hierbij centraal. 1000 tot 3000 Nederlands zouden per jaar in een coma raken, dit zijn geen wetenschappelijke cijfers maar het is een schatting.

 Beoordelen van een coma

De coma wordt vaak bekeken aan de hand van drie aspecten:

  • Openen van de ogen
  • Beste motorische reactie van de armen
  • Betere verbale reactie

Als je in een coma raakt, dan is de kans groot, bij 65%, dat iemand na enkele uren of dagen weer helemaal bij kennis is. Met bij kennis zijn wordt bedoeld bij bewustzijn. 18% komt te overlijden en er zijn mensen die snel bij komen. De mensen die snel bij komen hebben vaak restverschijnselen. Dit kan zich uiten in het moeilijk denken, lastig waarnemen of het bewegen kan moeizaam gaan. Er zijn mensen die hier maar een aantal maanden last van hebben en het gaat vanzelf over, maar bepaalde uitval kan ook levenslang zijn, dit is bij 25% tot 30% het geval. Hoe langer iemand in een coma blijft, hoe groter de kans dat iemand niet meer wakker wordt en komt te overlijden.

Restverschijnselen van een coma

Bij een coma horen restverschijnselen. Het kan zijn dat iemand last heeft van coördinatiestoornissen met bewegen, het kan zijn dat iemand het lastig vindt om anderen te begrijpen, het tempo kan ineens veel lager liggen, aandacht en concentratie kunnen verslechterd zijn, vertraging van de informatieverwerking. Maar het meest ingrijpende is de verandering van karakter.

Afdrukken
Meer in Coma
Symptomen van coma

Als je in een coma raakt, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de hersenen ziek zijn,...

Sluiten