Liona

Behandeling van dementie

Wanneer je de diagnose van dementie krijgt dan wil je graag dat het behandeld kan worden. Dit is mogelijk, maar dan zijn er onderzoeken voor nodig. Maar je dient in elk geval te weten dat je niet meer van de dementie af kunt komen. Het is belangrijk dat de oorzaak wordt achterhaald waar de dementie vandaan komt. Het kan namelijk komen door medicatie die verkeerd wordt ingenomen en dan kan er veel meer aan worden gedaan dan wanneer het bijvoorbeeld te maken heeft met je leeftijd. De behandelbare oorzaken kunnen ook worden uitgesloten zodat men nog gerichter de behandeling van dementie kan starten. Momenteel is er nog geen middel op de markt dat dementie kan stoppen of dat er voor kan zorgen dat mensen beter worden. Er zijn wel geneesmiddelen die de dementie kunnen vertragen. Dit wil dus niet zeggen dat de dementie stopt, maar de symptomen komen pas later dan wanneer je geen medicatie hiervoor zou nemen.

Het Alzheimertype

Als iemand lichte of gemiddelde geheugenstoornissen heeft, waaronder het Alzheimertype, dan kunnen er geneesmiddelen worden ingezet bij de behandeling van de geheugenstoornissen. Voorbeelden van medicatie zijn rivastigmine en galantamine. Deze middelen worden ook ingezet bij Lewy Body Dementie. Dit wil zeggen dat de middelen in worden gezet bij verwardheid maar ook bij mensen die gedesoriënteerd zijn, ook bij hallucinaties worden deze geneesmiddelen ingezet. Veel mensen reageren erg goed op deze middelen. Wist je overigens dat het leervermogen van mensen met dementie niet helemaal weg is? Familieleden en hulpverleners kunnen er voor zorgen dat het geheugen en het denken weer wordt gestimuleerd. Zij kunnen hen ook wat leren. Als hier veel tijd en aandacht aan wordt besteed kan het geheugen van deze mensen weer even beter worden en kunnen zij wat bij leren. Misschien zijn ze iets van vroeger vergeten, maar dat kan nu weer opnieuw worden aangeleerd. Het is dan belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen familie en hulpverlening zodat er een aanpak wordt afgesproken die familie en verzorgers dan samen hanteren. Met een goede samenwerking kan nog veel worden bereikt. Dit is zowel voor de dementerende, maar zeker ook voor zijn familie een grote verbetering van de kwaliteit van leven.

Twee vormen van behandeling

Bij dementie kan er gesproken worden over twee vormen van behandeling:

•              Psychologische behandeling en begeleiding

•              Behandelingen door middel van medicatie

Er kan al veel voor mensen worden gedaan die lijden aan dementie. Er wordt momenteel ook veel onderzoek gedaan naar middelen die ingezet kunnen worden om de kans op dementie te verkleinen en om er voor te zorgen dat het geheugen wordt verbeterd. De meeste mensen met dementie hebben baat bij de medicatie en ze merken dat ze dingen weer opnieuw aan kunnen leren, maar hier is veel oefening, blijvende herhaling voor nodig. Er kan ook veel worden gesproken met hen over wat er is gebeurd vroeger en nu en dan kan het zijn dat ze zich weer wat kunnen herinneren. Er worden vaak foto’s bij gebruikt en dan worden de namen van alle kinderen en kleinkinderen genoemd. Door veel te herhalen is er een kans dat het geheugen tijdelijk wat verbetert. Maar begeleiding zal altijd nodig zijn. Omdat dementie tot nu toe aan aandoening is die niet genezen kan worden richt de behandeling zich op het verlichten van de symptomen. Maar het gaat ook over het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vertragen van de achteruitgang van het geheugen. Het gaat er om dat mensen weer meer zelf kunnen doen, zich weer wat herinneren en zelf ook merken dat herhalen van handelingen er voor kan zorgen dat het weer terugkomt in het geheugen.

Afdrukken
Meer in Dementie
Wat zijn de oorzaken van dementie?

Er is veel bekend over dementie. We weten inmiddels ook dat je dementie niet alleen kunt krijgen door het ouder...

Sluiten