Liona

Autisme

De term autisme kennen de meeste mensen wel. Het is zeker ook bekend geworden door de films Rain Man en Ben X. Maar wat is autisme nu eigenlijk? Autisme wordt vaak omschreven als een hersenfunctiestoornis. De synapsen zijn een belangrijk gebied, dit is namelijk de ruimte tussen de hersencellen. Hier worden chemische boodschappers of neurotransmitters signaaloverdrachten geregeld. Na een tijdje breken de gevormde synapsen af. Ze worden dan vervangen door nieuwe. Bij mensen met autisme gaat dat moeizaam en bij hen verloopt het afbreken niet zo snel. De oude synapsen blijven aanwezig voor prikkels. Er worden dan teveel prikkels tegelijk door de hersenen opgevangen vanuit de omgeving. Deze kunnen echter niet gefilterd worden.

Er wordt wel eens gezegd dat mensen met autisme moeite hebben om belangrijke en minder belangrijke prikkels te onderscheiden. Ze richten zich vaak op details en samenhang wordt niet gezien. Mensen met autisme pakken dingen vaak letterlijk op, ze zien het bredere plaatje niet. Dit kan er voor zorgen dat de wereld voor hen erg verwarrend, ingewikkeld is, maar ook onvoorspelbaar.

Kinderen met autisme volgen regels vaak heel strikt op en daar kan dan niet van worden afgeweken want dat is de regel. Dit geldt ook voor routines, handelingen en gewoonten. Mensen met autisme hebben vaak een speciale interesse en daar weten zij dan ook alles van. Maar het moeilijkste voor mensen met autisme is de onvoorspelbaarheid van de omgeving. Ze kunnen er niet zo goed tegen als er plots wat gaat veranderen. Mensen met autisme nemen de dingen vaak ook letterlijk op. Er kunnen dan communicatieproblemen ontstaan (dat hoeft niet bij iedereen met autisme zo te zijn). Een sociaal leven is vaak moeilijk, ze weten niet goed hoe ze zich moeten gedragen en voelen zich of worden vaak buitengesloten. De mensen met autisme vinden de omgangsregels moeilijk (zeker als deze telkens veranderen), maar ook de omgeving heeft vaak moeite om met autisme om te gaan.

Autisme en veel prikkels

Kinderen met autisme hebben vaak kenmerken zoals hierboven genoemd, maar bij de een komt het sterker tot uiting dan bij de ander. Het is belangrijk dat ouders weten hoe zij hier mee om kunnen gaan. De stabiele thuissituatie en veiligheid zijn voor kinderen met autisme heel erg belangrijk.

Er zijn veel vormen van autisme, bijvoorbeeld het Asperger syndroom. Mensen met dit syndroom zijn vaak normaal begaafd en kunnen een normale taalontwikkeling hebben. Er wordt wel eens gedacht dat autisme te genezen is, maar dat is niet zo. Als er teveel prikkels binnenkomen dan kan dat bij mensen met autisme mis gaan en dat zorgt voor chaos in hun hoofd. Het is dan belangrijk dat je gaat kijken wat hier aan gedaan kan worden. Als je namelijk als ouder autisme hebt is er een kans dat je kinderen ook autisme hebben. Dit kan worden onderzocht en wanneer de diagnose wordt gesteld kan er een behandelplan op worden gesteld.

Op school kan dat betekenen dat kinderen extra begeleiding krijgen. Maar ook thuis moet er vaak veel veranderen, duidelijke regels en routine zijn hierbij van belang om een goede en veilige basis te creëren. Het is vaak een hele geruststelling als je kind de diagnose autisme krijgt want er valt dan veel op zijn plaats. Daarom is het goed dat je er samen bij stil gaat staan wat dat gaat betekenen voor je kind, jou als ouder en voor het hele gezin.

Wist je dat?

  • Bij autisme gaat het over ASS (autisme spectrum stoornis), klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS en McDD.
  • In totaal heeft ruim 1% van de Nederlanders autisme, dat zijn ongeveer 190.000 mensen.
  • Autisme komt bij kinderen en volwassenen voor.
  • Autisme wordt meer bespreekbaar.
  • Er zijn goede behandelingen mogelijk voor mensen met autisme.
  • Autisme is een aandoening die erfelijk is.
  • Mensen met autisme hebben soms moeite met sociale contacten.
  • Mensen met autisme hebben vaak een interesse waar ze alles over weten, tot in het kleinste detail vertellen ze honderduit over een bepaald onderwerp en zijn dan moeilijk te stoppen.